Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2011

Reposted bykrolikowapanigeneralizacja

April 21 2011

March 28 2011

March 27 2011

March 19 2011

5587 82f0
Tags: bronek
Reposted frompl pl viageneralizacja generalizacja

March 18 2011

8828 f25a
Reposted fromxmihaux xmihaux viapl pl

March 17 2011

March 08 2011

8075 c27f 500
Tags: bronek
Reposted fromczerski czerski
4836 8f61 500
Misja na marsa!
Tags: bronek
Reposted fromvs vs viaMewa Mewa
Tags: bronek
Reposted fromitsfuckedup itsfuckedup viaMewa Mewa

March 05 2011

0663 91aa 500
Tags: bronek
Reposted fromgeneralizacja generalizacja

March 04 2011

5760 ed63
Bronisław Dżugaszwili
Tags: bronek
Reposted frompl pl

February 16 2011

February 02 2011

Jest 8 grudnia 2010 roku, Waszyngton. Prezydent Komorowski po raz pierwszy spotyka się z Barackiem Obamą w Białym Domu. - Bo z Polską i USA to jest, panie prezydencie, jak z małżeństwem. Swojej żonie należy ufać, ale trzeba sprawdzać, czy jest wierna - zagaja rubasznie Komorowski, sięgając po swe ulubione damsko-męskie analogie.

Tłumaczka przekazuje Obamie: „...like with your wife...”. Twarz amerykańskiego prezydenta tężeje. Ci z polskiej delegacji, którzy znają angielski, szybko pojmują, w jaką pułapkę wpakował się Komorowski. Prezydent USA mógł zrozumieć to tak, jakby polski gość kwestionował wierność jego żony, Michelle.

Zalega pełna napięcia cisza. Doradcy Komorowskiego nerwowo zerkają na Obamę. - Dobre!!! - wybucha nagłym śmiechem wiceprezydent Joe Biden, który sam niejedną gafę Obamie zafundował. Radośnie chichocząc, poklepuje Komorowskiego po plecach. Polski prezydent też się cieszy. Tylko Obama nerwowo się uśmiecha.
http://deser.pl/deser/1,111857,9033977,Fatalna_gafa_Komorowskiego.html
Reposted fromczerski czerski

January 31 2011

December 21 2010

Reposted bygeneralizacjaaleksandrrrabulakoszernaargasektoken0nutts

November 12 2010

5539 3d90 500
Tags: fame bronek
Reposted fromczerski czerski

June 17 2010

Reposted fromczerski czerski

June 14 2010

Carlos Dengler leaves INTERPOL! New bassist presented! 
Tags: fame bronek
5786 6682 500
Tags: fame bronek
Reposted fromhamlet hamlet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl